Selasa, 28 Februari 2012

Beban Hutang

Kebanyakan orang hari ini sedang dibebani dengan hutang yang berat dan ada yang pula bergelut untuk membuat pembayaran balik. Langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian Kewangan dalam menghadkan pinjaman peribadi serta kad kredit beberapa tahun yang lalu adalah satu tindakan yang positif. 

Bagi saya, tindakan yang diambil oleh Kementerian Kewangan bagai serampang bermata dua. Dari satu sudut, negara kita telah proaktif dalam menghadkan dan melindungi penduduk dari beban hutang dan dalam masa yang sama, ianya juga melembabkan aktiviti perekonomian  negara seperti yang terpapar di sini dan sini.

Persoalannya sekarang adalah bagaimana hendaknya kita memangking semula ekonomi negara untuk bergerak lagi? Apakah patut Kerajaan "membayar" semua hutang penduduk untuk menjanakan pertumbuhan ekonomi negara?

Mencetak wang untuk melupuskan hutang sektor swasta atau persendirian pada dasarnya adalah satu rancangan yang baik. Walaubagaimanapun, ianya tidak mengambil kira bahawa kebanyakan hutang yang ditanggung adalah untuk membiayai usaha yang tidak produktif, seperti mengspekulasi aset. Dalam erti kata lain, rancangan sedemikian sama sahaja seperti mencetak wang tanpa meningkatkan keupayaan produktiviti. Dan besar kemungkinan ianya akan membawa kepada situasi inflasi.  

Jestru itu adalah lebih baik jika kita mencetak wang sebagai pertukaran untuk kerja-kerja yang boleh membawa kepada peningkatan produktiviti. Lagipun, membayar hutang-hutang yang terlibat adalah tidak adil. Apa pula pendapat orang? Bahawa adalah berbaloi untuk berhutang? Dan apa pula akan terjadi di masa hadapan jika rakyat dan penduduk negara ini berhutang secara berlebihan untuk memajukan dirinya kehadapan, iaitu dengan membida harga aset dan dalam waktu yang sama cuba mengondol semua aset-aset dalam ekonomi negara. Akhirnya, kita akan mendapati ada orang mempunyai semua aset dan tidak mempunyai hutang, dan ada orang yang tidak pernah berhutang tetapi tidak mempunyai apa-apa jua aset. Setentunya perkara ini adalah tidak adil, dan ianya boleh membawa kepada salah peruntukan sumber dan seterusnya situasi krisis.

Namun begitu saya juga melihat di mana wang yang baru dicetak itu dimusnahkan bersama-sama hutang tersebut, dan jestru itu, ianya tidak akan menyebabkan sebarang keadaan inflasi. Ianya juga akan membebaskan sektor swasta atau persendirian daripada beban hutang, dan seterusnya memangking semula pertumbuhan ekonomi negara.  

Oleh yang demikian, saya berpendapat bahawa kita perlu ada unsur-unsur elemen tertentu dalam melupuskan hutang-hutang yang ada.  Dalam waktu yang sama hendaklah juga terdapat sesuatu peraturan yang mengatakan bahawa mana-mana yang telah diampunkan hutang mereka untuk tidak menggunakan ekuiti mereka dalam membuat sebarang spekulasi. Ini kerana besar kemungkinan dengan adanya hutang mereka terpadam, mereka boleh saja membuat hutang yang baru. 

Akan tetapi jika tidak ada orang yang MEMINJAM lagi, bagaimana pula KDNK negara hendak sentiasa berkembang? Seperti apanya orang kita berkata....."nda berharta nyamu wang mun kalau nda berutang!"

Isnin, 27 Februari 2012

Mendokong Negara

Satu berita yang agak menarik telah terpapar di dalam suratkhabar Brunei Times baru-baru ini. Apa yang menarik perhatian saya ialah komen-komen yang diberikan mengenai perbelanjaan Kerajaan. Kita boleh baca sepenuhnya di sini.

Komen-komen yang diutarakan terutama sekali "keperluan untuk mempertimbangkan peruntukan" adalah amat menarik. Dari segi perspektif saya, komen sedemikian menunjukan bahawa kita masih lagi keliru dengan perinsip kewangan Kerajaan.

Memang perancangan teliti perlu kita lakukan apabila ianya melibatkan kewangan Kerajaan. Akan tetapi jika kita masih beranggapan bahawa kewangan Kerajaan sama seperti dengan kewangan isi perumahan (persendirian) maka saya rasa "keperluan untuk mempertimbangkan peruntukan" tidak akan pernah selesai. 

Sebagai contoh sahaja, stadium negara kita sudah sekian lama dibina namun begitu reka bentuknya masih jua tetap lama. Jika kita lihat dan bandingkan di negara-negara lain, hampir kesemua stadium-stadium mereka mempunyai reka bentuk yang baru dan yang lebih penting lagi, stadium mereka mempunyai bumbung!

Persoalanya apakah kita masih "perlu mempertimbangkan peruntukan" untuk mengubah suai stadium negara kita terutama sekali dalam menyediakan bumbung. Apa kita perlu memikirkan peruntukanya meskipun negara kita mempunyai keupayaan dan kemampuan untuk membina 3 buah atau lebih stadium baru yang serba canggih?

Seperti yang pernah saya coretkan sebelum ini, Kerajaan kita mempunyai kemampuan untuk berbelanja sebanyak mana yang perlu tanpa menunggu hasil eksport minyak dan gas mahupun cukai. Kerajaan kita juga mampu untuk berbelanja sebanyak mana yang ia mahu tanpa mengakibatkan resiko hiperinflasi. Semua ini gara-gara negara kita adalah sebuah negara monitari berdaulat

Dalam menentukan kos pembiayaan, kita hanya perlu bertanya kepada diri kita sendiri, apakah setiap perbelanjaan Kerajaan akan:

a.  Mewujudkan peluang perkerjaan yang produktif bagi orang-orang yang besar kemungkinan menganggur?

b. Membolehkan perkerja-perkerja yang baru diambil itu mendapatkan satu pendapatan yang bermakna di mana mereka boleh berbelanja balik ke dalam ekonomi negara?

c.  Menambah kapasiti barangan/perkhidmatan yang diperlukan hasil dari peluang perkerjaan tersebut?

Menurut pendapat saya jika setiap perbelanjaan negara akan menjana peluang perkerjaan dan pendapatan kepada mereka-mereka yang menganggur, maka permintaan agregat akan naik. Dan jika ianya menambah kepada kapasiti yang diperlukan atau dituntut, maka tidak akan wujud inflasi. Dan seterusnya jika keluaran tersebut adalah diperlukan atau dituntut oleh semua orang, maka tidak akan wujud pembaziran.

Jestru itu, kita "perlu mempertimbangkan" jenis-jenis projek atau program pembangunan negara yang boleh meningkatkan lagi taraf pendapatan, kehidupan, sosial masyarakat serta kemajuan negara kita dan bukanya "perlu mempertimbangkan peruntukan".

Khamis, 23 Februari 2012

Wawasan 2035

Tahun ini merupakan tahun terakhir Rancangan Kemajuan Negara (RKN) 2007 - 2012. Menurut buku Perencanaan Kemajuan Jangka Panjang Negara Brunei Darussalam yang diterbitkan, negara kita telah memperuntukan sebanyak B$9.5 bilion bagi membiayai perlaksanaan 826 projek yang terkandung dalam 257 program bagi RKN 2007 - 2012. Peruntukan ini merupakan pertambahan sebanyak 30 peratus dari peruntukan RKN8.

Dengan peruntukan tersebut dan projek-projek yang telah dikenalpasti, negara kita telah mensasarkan pertumbuhan 6 peratus setiap tahun pada Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK). Namun begitu menurut laporan JPKE, pada tahun 2007, KDNK negara ialah 0.2 peratus. Pada 2008, KDNK negara ialah -1.9 peratus. 2009 KDNK negara ialah -1.8 peratus dan 2010 KDNK ialah 2.6 peratus. Berpandukan kepada laporan JPKE ini, saya rasa negara kita telah gagal untuk mencapai sasaran 6 peratus setiap tahun.

Jadinya dimanakah silapnya perkara ini? 

Saya rasa kegagalan negara kita untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6 peratus setiap tahun adalah kerana wang B$9.5 bilion tersebut tidak sampai ke tangan rakyat dan penduduk negara ini. Sesi jual beli dalam negara tidaklah begitu memberangsangkan kerana kurang penyertaan rakyat dan penduduk dalam perbelanjaan yang telah diperuntukan. Disamping itu juga dasar negara kita yang mengamalkan bajet lebihan (budget surplus - sila baca pandangan saya mengenai perkara ini di sini dan sini) juga melemahkan agrigate permintaan dalaman.

Saya percaya jika wang tersebut sampai ke tangan rakyat dan penduduk negara ini, pertubuhan ekonomi negara bukan setakat 6 peratus malahan lebih tinggi daripada itu boleh kita capai. Untuk itu, saya mencadangkan agar perbelanjaan negara lebih menumpukan kepada peningkatkan pendapatan rakyat dan penduduk negara ini.

Antara langkah-langkah yang boleh diambil ialah dengan pemberian elaun anak-anak sekolah (bermula dari peringkat pra), melaratkan elaun sara hidup dan kurnia khas dan lain-lain elaun yang diterima ketika ini oleh para perkerja setor awam kepada para perkerja sektor swasta. Selain daripada itu, penumpuan khusus juga perlu diberikan kepada sektor penyelidikan dan pembangunan (R&D) seperti permakanan, sains, bioteknologi, perubatan dan tenaga alternatif. Peruntukan 0.5 peratus dari KDNK negara ketika ini adalah kecil jika dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia ini. Untuk itu saya mencadangkan agar peruntuk 5~10 peratus untuk R&D.

Kesimpulanya sasaran 6 peratus pertumbuhan ekonomi negara bukanlah satu yang mustahil. Apa yang perlu kita buat ialah menilai semula peruntukan yang ada dan memastikan segala projek pembangunan negara perlu mengambil kira akan peningkatan pendapatan rakyat dan penduduk negara kita. Untuk mengetahui lagi pandangan saya lebih lanjut sila baca di sini.

Selasa, 21 Februari 2012

Kesenian dalam kesunyian

Membaca suratkhabar Brunei Times ini kadang-kandang agak melucukan lebih-lebih lagi jika kisah itu berkisar dengan kewangan atau perbelanjaan Kerajaan. Sebagai contoh sahaja, hari ini Brunei Times melaporkan bahawa Forum Seni Lukis Brunei atau lebih kenali sebagai Brunei Art Forum (BAF) sedang menghadapi kesulitan dalam mendapatkan tempat kekal bagi mempamerkan hasil karya seni anak-anak tempatan kita. Kita boleh baca dengan lebih lanjut lagi di sini.

Kisah yang dipaparkan oleh suratkhabar tersebut mengingatkan saya akan nukilan yang pernah saya buat bulan lepas yang bertajuk "Apabila Kerajaan Berbelanja". Dalam nukilan tersebut saya telah menerangkan yang apabila Kerajaan kita mengeluarkan perbelanjaan banyak orang akan meraih keuntungannya. Dan kisah BAF begitu jelas kepada kita apabila tiada peruntukan yang disediakan atau dibuat dalam mendokong perkembangan seni tanah air kita maka sebahagian karyawan kita akan hilang dan perkembangan seni tempatan juga turut terbantut.

Kisah BAF ini juga memperkuatkan lagi hujah saya mengenai keupayaan membuat wang. BAF bukanlah satu entiti yang boleh membuat matawang mereka sendiri. Mereka tidak mempunyai kuasa mutlak untuk berbuat demikian meskipun sebilangan ahli-ahli mereka adalah pelukis handalan. Malahan BAF terpaksa mendapatkan kewangan mereka dari luar seperti melalui kutipan hasil jualan karya. Pokoknya BAF bukanlah monitari berdaulat.

Lain pula halnya dengan Kerajaan kita. Negara kita adalah sebuah entiti yang mempunyai kuasa mutlak dalam membuat matawangnya sendiri. Melalui sistem TAFIS sahaja, Kerajaan kita boleh berbelanja dan membeli apa jua keperluannya. Ini adalah disebabkan negara kita adalah sebuah Negara Monitari Berdaulat. Tidak ada sebuah negara atau pertubuhan dalam dunia ini yang boleh menghalang negara kita untuk membuat wang Brunei.

Jestru itu jika negara kita ingin melihat perkembangan yang sihat kepada seni dan juga karyawan tanah air kita, pihak Kerajaan perlu mengeluarkan atau menyediakan peruntukan yang secukupnya. Negara kita boleh sahaja membina sebuah Galeri Seni Kebangsan Negara Brunei bagi mendokong perkembangan kesenian tanah air. Bayangkan saja dengan adanya galeri seni sedemikian ianya boleh menjadi satu destinasi pelancongan dan seterusnya meningkatkan hasil seni negara kita ke peringkat antarabangsa.

Pokoknya jika ada kemahuan di situ ada jalannya dan pada pandangan saya hanya Kerajaan kita sahaja yang boleh membuat jalan tersebut.

Hiperinflasi

Saya rasa masih ramai orang yang ragu dengan pandangan saya terhadap konsep "membuat" wang sesuka hati ataupun kebolehan Kerajaan kita untuk berbelanja lebih. Rata-rata kita begitu takut jika hiperinflasi akan melanda negara kita dengan polisi perbelanjaan yang begitu liberal.

Tapi tahukah semua bahawa bagi sesebuah negara untuk mengalami hiperinflasi, ianya memerlukan beberapa perkara terlebih dahulu untuk terjadi. Diantara perkara-perkara yang saya maksudkan ialah:

a.  Perperangan
b.  Perubahan rejim
c.  Kegagalan sistem cukai negara
d.  Rasuah yang berleluasa
e.  Hutang negara dalam matawang asing
f.  Kejatuhan produktiviti negara
g.  Kekacauan sistem politik negara

Berpandukan dengan perkara di atas, kita boleh memahami sekarang kenapa beberapa buah negara di dalam dunia ini mengalami hiperinflasi. Perkara-perkara yang saya bentangkan di atas adalah diantara pencetus utama hiperinflasi. Di dalam situasi yang sebutkan tadi pembuatan wang yang berterusan oleh sesebuah negara akan mengakibatkan hiperinflasi.

Jika semua masih lagi sangsi dengan pendapat saya mengenai hiperinflasi, saya sarankan semua untuk mengupas dengan lebih mendalam lagi negara-negara yang pernah mengalami hiperinflasi. Saya percaya kita akan mendapati sebilangan atau kesemua yang saya sebutkan di atas ada pada negara-negara yang terlibat.

Kebiasaan orang apabila sesuatu perkara terjadi, mereka hanya menumpukan perhatian kepada sebab sahaja. Sebagai contoh, apabila seseorang meninggal dunia kerana serangan sakit jantung, kita beranggapan bahawa jantung si mati itu mengalami masalah. Akan tetapi kita tidak mengkaji kenapa jantung si mati itu mengalami masalah. Jika kita selidiki dengan lebih lanjut kita akan mendapati bahawa si mati adalah seorang perokok, mengamalkan makanan yang tidak sihat, kurang latihan jasmani dan sebagainya.

Jadinya sebelum kita beranggapan bahawa hiperinflasi adalah berpunca dari pembuatan wang yang berlebihan, saya sarankan kita selidiki dahulu punca sebenarnya terjadinya hiperinflasi. Jangan kita main hentam keromo sahaja. Jika kita main hentam keromo, besar kemungkinan kita akan membuat atau mengubal dasar monitari atau fiskal yang salah dan ianya boleh membuatkan keadaan lebih keruh lagi.

Fikirkanlah......

Isnin, 20 Februari 2012

Pengangguran

Kelmarin dan hari ini ada saya terbaca lagi dalam suratkhabar Brunei Times mengenai usaha-usaha yang sedang dilakukan dalam mengatasi isu pengangguran di negara kita. Berbagai usaha telah difikirkan dan diungkayahkan dalam membantu mereka-mereka yang menganggur beroleh perkerjaan. Berita sepenuhnya boleh kita dapati di sini dan sini.

Persoalannya apakah usaha-usaha sedemikian akan membawa hasil yang diharapkan? Tepuk dada tanya selera.

Usaha yang dilakukan sekarang seperti penyediaan program-program kemahiran, motivasi dan sebagainya mengingatkan saya satu cerita inggeris mengenai anjing dan tulang. Cerita ini pernah saya bangkitkan dalam blog lama saya tahun lepas dan kita boleh baca mengenainya di sini. Kisahnya begini....

"Imagine we have 10 dogs and we bury 9 bones in a open field. We send out the dogs to find the bones. At least one dog will come back without a bone.

We decide the problem is lack of training and proper incentives. We put that dog through rigorous training in the latest bone finding techniques. After such intensive training, we continue to bury 9 bones and send the 10 dogs out again. The trained dog end up with a bone, but some other dog comes back without a bone (empty-mouthed, so to speak).

The problem, of course, is that there are not enough bones and jobs to go around. It is certainly true that well-trained and highly motivated jobseeker can easily find a job. But that is no evidence that aggregate unemployment is caused by laziness or lack of training. Even there are jobs available, many does not provide a person with a meaningful income......"

Saya bukan hendak menyamai para penganggur dengan anjing tetapi ingin menyampaikan bahawa walaubagaimanapun usaha kita dalam membantu namun jika tidak ada perkerjaan yang boleh memberikan pendapatan yang bermakna, maka segala usaha yang kita lakukan akan menemui kebuntuan.

Oleh yang demikian, dalam kesempatan ini ingin saya mencadangkan seperti berikut:

a.  Pihak kerajaan kita untuk menyediakan perkerjaan awam kepada mereka-mereka yang mampu untuk berkerja dengan gaji yang minima. Jenis-jenis perkerjaan yang boleh disediakan adalah seperti Penyelamat Pantai, Pembersih Pantai atau Pejabat, Pemeriksa Keselamatan Makanan, Perkerja Sosial, Rajer Hutan, Pembaca Meter, Peon dan sebagainya. Kita boleh baca dengan lebih lanjut lagi dengan cadangan ini di sini.

b.  Memberikan elaun sara hidup dan kurnia khas kepada mereka-mereka yang berkhidmat dengan sektor swasta dan juga melaratkan segala elaun-elaun yang diterima oleh perkerja awam seperti tambang percuma, elaun hitung batu, elaun anak sekolah, tambang haji, skim pinjaman perumahan, pinjaman kenderaan dan sebagainya. Kita boleh baca selanjutnya mengenai cadangan ini di sini dan sini.

Bagi saya, semua ini dapat kita usahakan kerana negara kita adalah sebuah negara monitari berdaulat dan jestru itu, Kerajaan kita mempunyai kemampuan untuk menyediakan peruntukan yang secukupnya. Kita boleh memahami konsep negara monitari berdaulat dengan lebih lanjut lagi di sini dan sini.

Fikir-fikirkanlah.....

Ahad, 19 Februari 2012

Lebihan Dagangan

Menurut laporan akhbar Brunei Times, negara kita telah mendapat lebihan dangangan atau lebih dikenali sebagai Trade Surplus dengan negara Taiwan. Dagangan di antara kedua buah negara telah mencatatkan peningkatan sebanyak 117 peratus dari tahun 2010 hingga 2011, di mana lebihan dagangan telah berpihak kepada negara kita. Berita sepenuhnya boleh kita baca di sini.

Pada pandangan umum, laporan tersebut adalah amat membrangsangkan dan boleh kita anggap sebagai satu kejayaan buat negara kita. Tapi apakah itu satu perkembangan positif yang sebenarnya? 

Bagi saya lebihan dagangan bukanlah satu perkara yang patut menjadi kebanggaan kita. Ini disebabkan pada pandangan makroekonomi, eksport merupakan satu beban kepada sesebuah negara dan semantara itu pula, import adalah merupakan satu manafaat. 

Pada dasarnya, sebuah negara yang mengamalkan polisi lebihan dagangan tidak ubah seperti hamba atau kuli kepada negara lain. Siang malam rakyat dan penduduk negara yang terlibat terpaksa berusaha keras untuk menyediakan barang atau perkhidmatan untuk dieksport. Dalam waktu yang sama negara yang mengimport hanya perlu menekan beberapa kekunci komputer untuk membayar import mereka. Untuk mengetahui perkara ini dengan lebih lanjut lagi, kita boleh membaca mengenainya di sini.

Pada kesimpulannya, lebihan dagangan boleh kita anggap sebagai kurang minat sesebuah negara untuk menggumpul aset kewangan rakan niaganya. Dalam hal negara kita dengan Taiwan, kita boleh saksikan dan baca sendiri di mana negara Taiwan tidak begitu berminat untuk menggumpul aset kewangan negara kita (wang Brunei) malahan mereka lebih berminat kepada hasil bumi negara kita iaitu minyak dan gas. Satu-satunya aset negara yang kita yang tidak boleh membaharui (non renewable asset).

Sekian untuk kali ini.

Jumaat, 17 Februari 2012

Emas Oh Emas

Pada ketika ini terdapat kira-kira 170,000 metric ton emas di dalam dunia ini. Bayangkan jika semua emas itu kita laburkan dan dijadikan satu kiub, longgokan emas tersebut akan bersize 68 kaki lebar dan 68 kaki tinggi. Dengan harga pasaran dunia sekarang US$1,700 seauns, emas itu akan bernilai US$9.6 trillion. Kita panggil kuib ini sebagai longgokan A.

Sekarang mari kita buat pula longgokan kedua yang mempunyai harga yang sama dan kita gelar ianya sebagai longgokan B. Dengan harga US$9.6 trillion kita boleh memuatkan semua ladang tanaman di US (400 juta ekar dengan hasil penggeluaran sebanyak US$200 billion setahun) dan 16 buah syarikat Exxon Mobils (yang mencatat keuntungan sebanyak US$40 billion setiap tahun).

Dengan adanya dua longgokan "harta" tersebut, yang manakah abiskita akan beli jika mempunyai wang sejumlah US$9.6 trillion? Longgokan A atau B?

Apa yang ingin saya sampaikan melalui senario di atas ialah nilai sebenar emas. Jelas kepada kita meskipun harga emas melambong naik ianya tidak akan membawa sebarang hasil atau pulangan. Kita boleh cium, peluk dan "guris", emas tersebut namun ianya tidak akan menaikan nilai tambahnya. Malahan emas tersebut akan terus "duduk" di situ sambil diselubungi dengan habuk. Jika kita bandingkan pula dengan longgokan B, ianya sudah setentunya  akan menambah nilai perlaburan.

Untuk mengetahui bibiran saya mengenai emas, sila baca di sini.

Khamis, 16 Februari 2012

Majlis Mesyuarat Negara

Hari ini Brunei Times ada mengeluarkan dua artikel mengenai isu-isu yang dibangkitkan oleh Majlis Mesyuarat Negara (MMN) tahun lepas. Diantara isu-isu yang telah dibentangkan oleh MMN pada tahun lepas ialah isu hutang penduduk negara ini kepada Kerajaan dan juga isu pengganguran serta kemiskinan. Berita penuh boleh kita baca di sini dan sini:

Saya amat tertarik dengan laporan tersebut kerana ianya menunjukan betapa kita secara umumnya begitu kurang faham dan yakin akan kewangan negara. Dapat saya simpulkan di sini bahawa penulis dan juga ahli-ahli MMN kita mempunyai tanggapan yang kurang tepat apabila membincangkan isu kewangan negara. Selain daripada itu juga, rata-rata yang terlibat mempunyai tanggapan bahawa kewangan negara adalah sama seperti dengan kewangan isi perumahan.

Kepada mereka-mereka yang pernah membaca nukilan saya dalam blog ini dan blog lama saya - sudah pun mengetahui bahawa negara kita tidak mempunyai masalah dalam penyediaan perbelanjaan untuk membangun negara serta menyediakan perkerjaan. Malahan isu-isu yang dibangkitkan boleh sahaja di atasi dengan mudah sekali jika Kerajaan kita mahu saja berbelanja lebih.

Bagi pandangan saya, peruntukan yang ada (B$5 - 6 billion setahun) belum lagi mencukupi untuk mengatasi perkara yang telah dibentangkan. Pada hemah saya, negara perlu mengeluarkan perbelanjaan pada sekitar B$8 - 10 billion setahun untuk memberikan peluang kepada rakyat dan penduduk negara ini mengatasi permasalah mereka seperti tunggakan hutang-piutang, pengganguran dan kemiskinan.

Kepada para pembaca yang masih keliru dengan bibiran saya mengenai makroekonomi negara dan cadangan-cadangan pembaikan, saya sarankan untuk abiskita membaca semua nukilan saya sama ada dalam blog ini atau blog yang lama.

Ingatlah bahawa untuk sesebuah ekonomi sentiasa berkembang ianya juga memerlukan perkembangan kewangan yang seiring. Pengurangan belanjawan tidak akan mendorong atau memangkin pertumbuhan ekonomi. Perlu juga kita ketahui bahawa tiada sebuah negara yang boleh mencukai dirinya sendiri untuk kemakmuran.

Fikir-fikirlah......

Selasa, 14 Februari 2012

E - Pelajaran

Terbaca satu laporan dalam Brunei Times hari ini mengenai usaha Kerajaan kita untuk melaksanakan konsep pendidikan tanpa kertas. Cerita sepenuhnya ada di sini.

Apa yang boleh saya katakan? Alhamdulillah. Semoga usaha ini akan membawa kejayaan dan juga akan mengurangkan beban kepada masyarakat terutama sekali ibu-bapa dan juga penuntut.

Sementara itu, kita boleh membaca anjuran saya mengenai perkara di atas melalui nukilan saya yang lepas-lepas seperti di sini, sini dan sini:

Isnin, 13 Februari 2012

Masaalah PIIGS

Saya rasa kebanyakan para pembaca merasa keliru dengan nukilan saya selama ini di mana saya mengatakan sebuah negara yang monetari berdaulat boleh saja berbelanja sesuka hatinya. Malahan negara monetari berdaulat boleh saja membuat wang sebanyak yang ia mahu untuk pembangunan dan memberi segala subsidi yang perlukan oleh rakyat dan penduduk negara yang berkenaan.

Tetapi apa pula halnya dengan negara Portugal, Ireland, Italy, Greece dan Spanyol a.k.a PIIGS? Kenapa negara-negara tersebut menghadapi masalah kewangan (beban hutang) yang kronik? Saya rasa semua berpendapat bahawa PIIGS adalah sebuah negara berdaulat dan setentunya boleh saja membuat wang Euro? Bukankah begitu?

Sebenarnya PIIGS bukan lagi negara monetari bedaulat. Walaupun negara-negara tersebut secara lahirnya sebuah negara berdaulat akan tetapi matawang mereka adalah tidak! Kenapa demikian? Nah! ini adalah kerana pintar-pintar bodoh negara tersebut sendiri. Terlalu membabi buta dan terlalu "iski" untuk menyertai matawang Euro. 

Sebelum ini, PIIGS (dan 12 negara yang lain), mempunyai matawang mereka sendiri. Portugal ada matawang Escudo. Ireland ada Irish Pound. Italy ada Lira. Greece ada Drachma. Dan Spenyal ada Peseta. Dengan matawang tersebut PIIGS merupakan negara monetari berdaulat dan mereka boleh saja membuat wang sesuka hati mereka.

Entah di mana silapnya. Nak dikatakan bodoh tidak jua. Nak dikatakan pintar tidak jua. PIIGS telah membuang matawang mereka dan memakai matawang Euro. Semua ini terjadi apabila negara-negara tersebut ikut serta dalam Perjanjian Maastricht pada 7 February 1992.

Dengan mengikuti matawang Euro, PIIGS secara otomatiknya berubah dari sebuah negara monetari berdaulat kepada bukan negara monetari berdaulat (non-monetarily sovereign nations) di mana PIIGS tidak mempunyai kuasa mutlak untuk membuat matawang Euro. Hanya European Central Bank (ECB) yang mempunyai kuasa untuk membuat Euro.

Kegagalan PIIGS untuk membuat wang sendiri telah mengakibatkan rakyat dan penduduk negara-negara tersebut menderita. Mereka terpaksa menjalani austertiy, berhutang, pengurangan belanjawan negara, menaikan cukai, menjual aset-aset negara hanya kerana untuk menggumpul matawang Euro.

Untuk mengatasi beban hutang PIIGS, ada beberapa yang boleh dilakukan. Diantaranya:

a. Meninggalkan matawang Euro dan mengambil semula matawang asal atau;
b. ECB memberi Euro kepada PIIGS secara percuma.

Jika perkara di atas tidak dilakukan, saya rasa rakyat PIIGS akan terus menderita dan kehancuran matawang Euro akan menjadi satu realiti. Inilah akibatnya apabila satu-satu aset yang paling berharga bagi sesebuah negara dibuang begitu saja.

Ahad, 12 Februari 2012

Beban Kerajaan?

Hari ini saya ada terbaca berita yang dipaparkan dalam suratkhabar Brunei Times, mengenai pembukaan Pusat Dialisis yang baru di daerah Tutong. Dalam upacara pembukaan tersebut, tetamu kehormat iaitu YB Menteri Kesihatan telah menyentuh akan beban yang ditanggung oleh keluarga dan masyarakat oleh pesakit buah pingang dan juga Kerajaan kita dalam memberikan rawatan dialisis secara percuma. Berita selanjutnya boleh kita baca di sini.

YB Menteri Kesihatan berkata bahawa Kerajaan kita telah berbelanja diantara B$22,000 hingga B$40,000 bagi setiap seorang pesakit buah pinggang. Pada tahun 2009/2010 sahaja, Kerajaan kita telah berbelanja sebanyak B$7.3 juta dan ini telah meningkat kepada B$8.6 juta pada 2010/2011, menurut YB Menteri Kesihatan.

Kepada mereka-mereka yang telah membaca nukilan saya sama ada dalam blog ini dan blog lama saya, akan mengetahui bahawa sebuah negara monetari berdaulat seperti negara kita, tidak mempunyai masalah dalam menanggong rawatan yang dimaksudkan. Malahan rawatan yang diberikan secara percuma tidak akan pernah menjadi "beban" kepada negara kita.

Pada dasarnya saya amat bersetuju dengan kenyataan YB Menteri Kesihatan bahawa kita mempunyai tanggungjawab dalam menjaga kesihatan kita. Tanpa mempunyai kesihatan yang baik, ianya setentunya akan menghalang perkembangan dan kemajuan negara kita. 

Maka dalam kesempatan ini, sekali lagi ingin saya menganjurkan untuk pihak Kerajaan kita untuk mentiadakan pemberian kesihatan percuma dan beralih kepada skim kad kredit kesihatan seperti yang saya sarankan di sini.

Saya percaya anjuran saya itu boleh membantu Kerajaan kita untuk mencapai wawasan negara iaitu - Bersama Ke Arah Warga Sihat.

Jumaat, 10 Februari 2012

Cukai Oh Cukai

Hari ini saya ada terbaca mengenai pandangan menteri kita terhadap cukai. Beliau telah berpendapat bahawa cukai merupakan cara Kerajaan kita untuk mendapatkan pendapatan. Cerita sepenuhnya boleh kita baca di sini.

Seperti yang pernah saya tulis sebelum ini, sebuah negara yang bergelar Negara Monetary Berdaulat seperti negara kita, tidak memerlukan cukai untuk menjana pendapatan. Negara kita hanya perlu mengetik beberapa kunci di atas kekunci papan komputer untuk berbelanja. Ya! dengan semudah itu saja, negara kita boleh berbelanja dan membangun negara kita.

Mencukai merupakan cara untuk mengeluarkan wang dari ekonomi. Dan seperti kita ketahui, mengeluarkan atau mengurangkan wang akan menjejaskan sesebuah ekonomi. Untuk ekonomi terus berkembang, ianya memerlukan perkembangan kewangan yang seiring. 

Ini boleh kita buktikan dengan apa yang terjadi dengan negara Greek. Kerana mempunyai pandangan salah mengenai kewangan, negara tersebut telah memilih jalan austerity dan kenaikan cukai bagi menjana (kononnya) pendapatan dan seterusnya membayar hutang negara. Dan sekarang apa yang terjadi kepada negara tersebut? Penderitaan yang berterusan. Sila baca di sini.

Bagi pandangan saya, kita tiadakan sahaja cukai dan membiarkan wang tersebut untuk memasuki dan mengalir ke dalam ekonomi negara kita daripada membiarkan wang tersebut "hilang" kepada cukai. Kerajaan kita tidak memerlukan atau menggunakan cukai untuk berbelanja, jadi kenapa perlu sebuah syarikat untuk menanggung beban perbelanjaan yang lebih lagi?

Kesimpulannya, perniagaan boleh kita anggap sebagai sekor itik yang bertelurkan emas. Mencukai perniagaan sama jua ertinya kita mencuri makanan itik dan kemudian memasak itik tersebut.

Khamis, 9 Februari 2012

Dari Mana Datangnya Wang?

Kita sudah terbiasa melihat wang kita iaitu Ringgit Brunei atau Brunei Dollar. Hampir saban hari kita akan menemui dan melihat wang Brunei. Tapi pernahkah kita bertanya atau mengambil tahu dari mana datangnya wang tersebut?

Menurut prespektif saya, setiap kali Kerajaan kita berbelanja seperti membayar gaji, pencen, membuka tender dan sebagainya, maka dari situlah wang kita datang bergolek. Hanya Kerajaan KDYMM kita sahaja yang dibolehkan membuat wang Brunei. Tiada entiti lain yang di dalam dunia ini dibenarkan untuk membuat wang Brunei.

Dengan adanya wang tersebut dikeluarkan maka kita pun dapat membeli, melabur dan menabong. Jadinya apabila Kerajaan kita menyatakan untuk berjimat B$20 juta seperti pengurangan subsidi lektrik baru-baru ini, maka kita sebagai pengguna wang Brunei akan kehilangan B$20 juta!

Begitu juga apabila Kerajaan kita mengambil dasar belanjawan lebihan (budget surplus). Setiap kali Kerajaan kita "berjaya" mendapat belanjawan lebihan, maka kita setiap kali itulah kita akan kehilangan wang. Dari itu ingatlah bahawa wang yang "dijimatkan" itu adalah wang kita yang sepatutnya kita perolehi.

Untuk mengetahui lebih lanjut lagi, sila klik http://brunei2035.blogspot.com/2011/11/do-bruneian-rich.html

Sekian untuk kali ini......

Isnin, 6 Februari 2012

Perbezaan Kita Dengan Kerajaan

Secara individu kita perlu mengumpul wang terlebih dahulu sebelum kita dapat berbelanja. Dan kita mengumpul wang ada berbagai cara. Ada yang berkerja dengan sektor swasta atau awam. Ada yang juga berniaga. Dan ada pula yang mencuri......hehehe. Pokoknya sebagai rakyat atau penduduk tetap kepada sesebuah negara, keperluan untuk menggumpul wang terlebih dahulu adalah menjadi kepastian sebelum perbelanjaan dapat dibuat.

Kenapa begitu? Kenapa kita mesti menggumpul wang terlebih dulu?

Ini kerana kita bukan monetari berdaulat. Ertinya kita tidak mempunyai kuasa untuk membuat atau mencetak wang sendiri. Bayangkan jika semua orang dalam dunia ini mempunyai kuasa untuk membuat wang mereka sendiri! Wang siapa yang boleh kita pakai? Berapa jumlah Anak Watan Dollar diperlukan untuk membeli sebuah kerita? Lagi pun jika semua orang boleh membuat wang mereka sendiri, siapa pula nak buat kerita, rumah, jual beras, jual ikan dan sebagainya? Kenapa perlu berkerja jika boleh buat wang sendiri?

Oleh disebabkan kita secara individu terpaksa menggumpul wang terlebih dahulu maka kita pun membuat andaian yang sama bahawa sesebuah negara juga perlu melakukan penggumpulan wang terlebih dahulu sebelum membuat perbelanjaan. Kita beranggapan bahawa negara kita perlu mengeksport minyak dan gas, membuat berbagai perindustrian pengeksportan dan berjimat cermat terlebih dahulu untuk mendapatkan wang sebelum negara kita dapat berbelanja. Bukankah begitu?

Jika kita mempunyai tanggapan sedemikian, saya menganjurkan untuk memahami semula kewangan dengan membaca coretan saya dalam blog ini dan juga blog saya yang satu lagi iaitu - http://brunei2035.blogspot.com/

Akhirnya inigin saya tinggalkan coretan cerita ini sebagai renungan bersama - http://www.brudirect.com/index.php/Local-News/family-faces-hardship-as-man-loses-leg-in-accident.html

Jumaat, 3 Februari 2012

B$20 Juta!

Dua hari lepas ada saya terdengar dalam berita radio mengenai langkah-langkah yang diambil oleh pihak Kerajaan kita dalam usaha memupuk sikap berjimat dalam penggunaan tenaga lektrik. Kita boleh dengar dengan lebih mengenainya seperti berikut:


Saya amat menyokong benar akan langkah-langkah Kerajaan kita untuk mendidik rakyat dan penduduk negara kita untuk berhemah dalam penggunaan tenaga lektrik. Ini disebabkan penggunaan yang membazir tidak akan mendatangkan sebarang kelebihan lebih-lebih lagi jika penggunaan tersebut menggunakan sumber yang tidak dapat diperbaharui (non-renewable resource).

Cuma apa yang membuat saya terkilan adalah dengan tanggapan yang diberikan oleh setengah pihak. Sebagai contoh saja, dalam laporan di atas, pihak media ada menyebut bahawa dengan tarif baru pihak Kerajaan akan dapat menjimatkan sebanyak B$20 juta dari pemberian subsidi. Dengan penjimatan yang diperolehi itu ianya boleh digunakan kepada perkara yang lain seperti pendidikan dan sebagainya, kata laporan tersebut lagi.

Secara jujur kenyataan tersebut adalah kurang tepat!!!!!

Penjimatan yang disanjung itu akan membuat rakyat dan penduduk miskin B$20 juta. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan kehilangan B$20 juta! Kenapa begitu?

Dalam nukilan saya terdahulu - http://anakbrunei2035.blogspot.com/2012/01/lebihan-belanjawan-budget-surplus.html, saya pernah menyatakan bahawa setiap kali pihak Kerajaan mengurangkan perbelanjaan, maka pihak persendirian (seperti kita semua) terpaksa menampong kekurangan tersebut. Sekarang bayangkan di mana kita nak cari B$20 juta tersebut? Jual seluar dalam?!!!

Sebagai sebuah Negara Monetari Berdaulat, Negara kita mempunyai kemampuan untuk menyediakan perbelanjaan yang mencukupi termasuk dalam hal-hal pemberian subsidi. Kerajaan kita tidak akan pernah kehabisan wang Brunei. Negara kita tidak terikat dengan hasil pendapatan negara untuk berbelanja. Kesimpulannya belanjawan Negara bukan sama seperti belanjawaan isi rumah.

Negara kita mempunyai kuasa mutlak untuk membuat wang Brunei. Kuasa ini kita perolehi sejak dunia meninggalkan standard emas (gold standard) dan beralih kepada sistem FIAT pada 15 Ogos 1971. Kita tidak memerlukan lagi emas, minyak, gas, timah, getah atau apa-apa yang berharga untuk membuat wang Brunei.

Jika pihak Kerajaan berhasrat untuk berbelanja, kita hanya perlu mengkreditkan akuan si pemberi khidmat (vendors) tersebut melalui sistem TAFIS (http://www.mof.gov.bn/English/Treasury/Background/Pages/default.aspx). Tidak perlu berjimat sampai B$20 juta untuk memberikan perkhidmatan yang lain. Tekan saja beberapa nombor yang kita perlu arah papan kekunci komputer, presto Kerajaan boleh bayar berapa saja yang perlu.

Zaman sekarang, wang tidak perlu lagi di "cap" untuk membayar atau membeli. Kini wang adalah merupakan angka digit "1" dan "0" (binary numbers) dalam sistem komputer. Kalau tidak percaya kita boleh rujuk laporan BDKI 2011 (http://www.bedb.com.bn/documents/bdki/bdki.2011.pdf - mukasurat 13) di mana dalam tahun 2010, matawang yang dalam peredaran adalah berjumlah B$1 billion tapi wang yang dibuat adalah B$9.7 billion.

Saya sedih apabila sebilangan kita masih mempunyai tanggapan salah mengenai kewangan negara. Dan kerana kefahaman yang kurang tepat, kita telah kehilangan B$20 juta....Hoore Hoore!! (Lagu Allahyarham Sudirman)

Khamis, 2 Februari 2012

Berbelanja atau Tidak? Mmmm.....

Hari ini saya ada terbaca beberapa artikel dalam Brunei Times mengenai perbelanjaan Kerajaan. Satu artikel mengisahkan ketiadaan perbelanjaan Kerajaan dan satu lagi mengenai peningkatkan perbelanjaan Kerajaan. Apa yang ingin saya sampaikan adalah message atau pengajaran yang tersirat dari kedua-dua artikel tersebut.

Kita mulakan dengan kerunsingan penduduk Pekan Muara mengenai ketiadaan buruh dalam penjagaan keindahan Pekan Muara. Cerita sepenuhnya boleh kita baca melalui:

Dari cerita yang dipaparkan jelaslah kepada kita bahawa ketiadaan perbelanjaan Kerajaan telah membawa kesan negatif kepada para penduduk Pekan Muara. Sebagai salah satu "Pintu Laluan Utama" kemasukan pelancong ke dalam negara kita, ketiadaan perbelanjaan Kerajaan dalam menjaga alam persekitaran boleh memberikan pandangan atau tanggapan salah kepada para pelancong mengenai negara kita.

Selain daripada itu juga kegagalan kita untuk menjaga alam persekitaran yang bersih dan nyaman mata memandang boleh saja menjejaskan perkembangan perekonomian seperti halnya dengan Pekan Muara. Keadaan yang tidak terjaga boleh mematahkan semangat para pengunjung untuk datang ke Pekan Muara. Ini sudah setentunya akan menjejaskan para peniaga di sana dan juga sumber pendapatan mereka terutama sekali peniaga-peniaga tempatan kita. Ini belum lagi kita lihat impak yang terjadi dengan lebih jauh lagi seperti perkerjaan, sewa dan sebagainya.

Menyentuh pula mengenai peningkatan perbelanjaan Kerajaan, baru-baru ini pihak Kementerian Pertahanan telah bersetuju untuk melanjutkan dermasiswa ke peringkat serjana kepada beberapa penerima-penerima Skim Dermasiswa Pemerintah Tertinggi dan Skim Dermasiswa Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB). Cerita sepenuhnya boleh kita baca seperti berikut:


Dengan persetujuan yang dibuat dan juga peningkatan perbelanjaan Kerajaan dalam memberikan peluang kepada mahasiswa tersebut untuk melanjutkan pembelajaran mereka, setentunya Negara kita akan mendapat rakyat yang lebih berkelibar. Ilmu yang mereka tuntut boleh saja disalurkan ke dalam negara terutama sekali dalam hal pembangunan modal insan. 

Kita boleh anggap saja bahawa peningkatan perbelanjaan Kerajaan ke atas mahasiswa ini sebagai perlaburan negara untuk jangka panjang. Dan ini adalah sesuai dengan usaha Kerajaan kita untuk menjadikan negara kita sebagai sebuah negara zikir.

Dari kedua-dua kisah yang saya sampaikan maka jelaslah kita kenapa perbelanjaan Kerajaan adalah amat diperlukan. Bukan saja impaknya kepada individu atau perkumpulan akan tetapi impak besarnya secara keseluruhan kepada negara kita. Ini boleh kita lihat sendiri sebahagian daripada contoh perbelanjaan Kerajaan yang membawa impak positif kepada rakyat dan penduduk tetap negara kita:

http://www.bt.com.bn/news-national/2012/02/01/moh-gets-7-new-ambulances

Maka dalam kesempatan ini, sekali lagi saya menyeru agar pihak Kerajaan kita akan terus berbelanja dan jangan sama sekali kita segan silu untuk mengeluarkan peruntukan yang sewajarnya. Bukankah pada dasarnya wang Brunei itu adalah FREE kerana negara kita adalah sebuah Negara Monetari Berdaulat (Monetarily Sovereign Nation)! Jadi kenapa kita perlu resah dan gelisah untuk berbelanja.