Sabtu, 16 Februari 2013

Apa Ada Dengan Perumahan?

Tahukah semua pada ketika ini Tabung Amanah Perkerja (TAP) ada mempunyai skim tabung perumahan? Tabung ini telah dilancarkan pada bulan Julai 2012. Tujuan skim ini diadakan adalah untuk mengalakan ahli-ahli TAP yang tidak mempunyai rumah untuk mendapatkan rumah dengan cara menabung sebahagian daripada gaji mereka.

Dengan cara penyimpanan yang bersistematik dan dibantu dengan kadar jaminan pulangan 3 peratus pada setiap tahun oleh pihak Kerajaan, ianya akan diharap dapat membantu para ahli TAP untuk memiliki rumah. Selain daripada itu beberapa insentif yang lain, juga akan diberikan oleh pihak Kerajaan dalam membantu ahli-ahli TAP meningkatkan pelaburan mereka seperti pemberian wang B$25 ribu. Laporan penuh boleh dirujuk di sini.


Tapi apa kiranya jika negara menyediakan pinjaman kewangan B$150,000 kepada ahli-ahli TAP? Maksudnya di sini, daripada menabung, berikan sahaja pinjaman. Dengan cara ini para ahli TAP mampu memiliki rumah idaman mereka. Para ahli TAP boleh sahaja memiliki rumah mereka dengan lebih awal lagi. Nda lagi perlu menunggu usia kan maghrib baru tah kan mendapat rumah seperti mana yang terjadi pada ketika ini.

Selain daripada itu dengan adanya skim pinjman ini, Kerajaan tidak perlu lagi menyediakan perumahan negara yang banyak. Para ahli TAP boleh sahaja membeli rumah mereka dipasaran terbuka. Jadinya isu rumah damit, teres dan sebagainya tidak akan menjadi sungutan kepada sebilangan rakyat dan penduduk negara ini. Kerajaan tidak perlu lagi menjamin pulangan 3 peratus setiap tahun ataupun menyediakan insentif B$25,000. Mudahkan?!!!

Ataupun, Kerajaan boleh memberikan B$1 juta setiap rakyat dan penduduk sepertimana yang pernah dicoretkan sebelum ini. Sila rujuk sini.

Sesungguhnya Kerajaan tidak perlu khuatir jika kiranya skim-skim yang dianjurkan ini akan membawa beban kewangan kepada negara. Kenapa? Kerana Negara Brunei Darussalam adalah sebuah negara monetari berdaulat. Negara mempunyai kemampuan untuk menyediakan peruntukan yang diperlukan dengan hanya mengetik jari sahaja! Tak perlu tunggu hasil jualan minyak dan gas.

Renung-renungkanlah..........

Rabu, 13 Februari 2013

Bukan Salah Ibu Mengandung

Baru-baru ini Kerajaan KDYMM telah menandatangani satu perjanjian dengan salah sebuah syarikat perunding tempatan. Perjanjian tersebut adalah mengenai kajian yang bakal dilakukan oleh syarikat tersebut mengenai pelan induk maritim negara. Kos kajian tersebut adalah dianggarkan B$1.2 juta. Berita sepenuhnya boleh dirujuk di sini.

Bagi sesetengah pihak jumlah B$1.2 juta adalah satu jumlah yang besar. Namun begitu, apa yang diperhatikan selama ini hampir kesemua projek-projek negara berada dalam lingkungan jutaan. Jarang benar didengar projek-projek yang bernilai berbillion-billion ringgit. Rasa-rasanya alum pernah terjadi. Nda tahulah kalau ditukar kepada nilai rupiah. Mungkin sahaja mencecah trillion-trillion.

Apa yang ingin dibangkitkan di sini adalah sejauh mana projek-projek 'Mega' ini membawa kemanafaatan kepada rakyat dan penduduk negara terutama sekali dalam isu perkerjaan. Jika dilihat dan diperhatikan, hasil ataupun 'spill-over' daripada projek-projek tersebut adalah terhad. Perhatikan sahaja projek penaikan taraf Lapangan Terbang Antarabangsa (LTAB), hampir keseluruhan perkerjanya adalah warga asing. Perkerja tempatan boleh dikira dengan jari kaki. Begitu juga halnya dengan projek-projek yang terdapat dalam RKN. Hampir 99 peratus perkerjanya adalah warga asing.

Persoalannya kenapa ianya terjadi?

Pada hematnya, punca kegagalan rakyat dan penduduk negara untuk 'mengambil' kesempatan adalah kerana negara terlalu berhemah dalam menyediakan peruntukan. Seperti yang diperkatakan awal-awal tadi, negara hanya main jutaan sahaja. Billion tak ada dalam kamus negara. Berasaskan perkara ini, negara telah gagal memberikan rakyat dan penduduk negara ini peluang untuk memperolehi gaji yang bermakna. Kerana suka main jutaan, negara tidak mampu ataupun mahu untuk memperkenalkan gaji minima.

Andainya negara memahami apa ertinya negara monetari berdaulat, isu yang dibangkitkan di atas tidak akan terjadi. Perhatikan sahaja negara-negara maju - bukankah sebilangan besar mereka adalah terdiri dari perkerja tempatan?!  Buruh kasar pun ada yang terdiri daripada rakyat mereka sendiri. Kerana apa? Kerana gaji buruh kasar mampu memberikan gaji yang bermakna. Dengan menjadi buruh kasar mereka masih mampu untuk membeli rumah, beli kerita dan malah mampu untuk melancong ke luar negara. Nah cuba bayangkan dengan negara?!!! Apakah gaji buruh kasar negara mampu untuk membeli rumah tanpa menunggu skim perumahan negara?!!

Renung-renungkanlah.........

Jumaat, 8 Februari 2013

Dilema Negara

Bulan lepas pihak Jabatan Perancangan dan Kemajuan Ekonomi (JPKE) telah menyatakan mengenai kesukaran pihak swasta untuk mensasarkan kadar pertumbuhan dua angka setiap tahun. Mengikut laporan akhbar, untuk negara mencapai pertumbuhan 6 peratus setiap tahun, pihak swasta perlu memangkin pertubuhan angka dua digit setiap tahun. Laporan penuh boleh dirujuk di sini.

Seperti yang pernah dibibirkan sebelum ini, untuk negara mencapai sasaran 6 peratus pada kadar pertumbuhan ekonomi, negara perlu berbelanja lebih. Kadar peruntukan yang disediakan setiap tahun iaitu B$5~6 billion sudah tidak memadai lagi. Ini boleh dibuktikan dengan kadar pertumbuhan negara setiap tahun sepertimana yang dilaporkan oleh pihak JPKE sendiri.

Selain daripada itu juga, untuk pihak swasta memangkin pertumbuhan 2 digit setiap tahun, mereka memerlukan rakyat dan penduduk negara ini mempunyai kuasa pembelian yang tinggi. Jika itu tidak ada, bererti negara memerlukan orang luar (pelancong) untuk berbelenja di dalam negara. Tapi kan halnya, kebanyakan rakyat dan penduduk negara boleh diketegorikan "Kaya-kaya Bajau". Begitu juga kan halnya pelancong. Meskipun negara berusaha untuk menarik lebih ramai pelancong untuk datang tapi kebanyakan usaha yang dibuat bagaikan "melepaskan batuk ditangga".

Semua orang perlu sedar memangkin pertumbuhan ekonomi memerlukan semua pihak untuk berbelanja. Tanpa adanya perkara tersebut, papat kuku ini kalau sasaran 6 peratus dapat dicapai. Meskipun ditunggu tahun 2035, kalau negara masih mengamalkan dasar belanjawan konservatif, lebihan belanjawan (budget surplus), pertumbuhan 6 peratus hanya satu mimpi disiang hari. Ingatlah kata-kata Anak Watan..."Growing economy require growing supply of money"

Renung-renungkanlah......