Sabtu, 16 Februari 2013

Apa Ada Dengan Perumahan?

Tahukah semua pada ketika ini Tabung Amanah Perkerja (TAP) ada mempunyai skim tabung perumahan? Tabung ini telah dilancarkan pada bulan Julai 2012. Tujuan skim ini diadakan adalah untuk mengalakan ahli-ahli TAP yang tidak mempunyai rumah untuk mendapatkan rumah dengan cara menabung sebahagian daripada gaji mereka.

Dengan cara penyimpanan yang bersistematik dan dibantu dengan kadar jaminan pulangan 3 peratus pada setiap tahun oleh pihak Kerajaan, ianya akan diharap dapat membantu para ahli TAP untuk memiliki rumah. Selain daripada itu beberapa insentif yang lain, juga akan diberikan oleh pihak Kerajaan dalam membantu ahli-ahli TAP meningkatkan pelaburan mereka seperti pemberian wang B$25 ribu. Laporan penuh boleh dirujuk di sini.


Tapi apa kiranya jika negara menyediakan pinjaman kewangan B$150,000 kepada ahli-ahli TAP? Maksudnya di sini, daripada menabung, berikan sahaja pinjaman. Dengan cara ini para ahli TAP mampu memiliki rumah idaman mereka. Para ahli TAP boleh sahaja memiliki rumah mereka dengan lebih awal lagi. Nda lagi perlu menunggu usia kan maghrib baru tah kan mendapat rumah seperti mana yang terjadi pada ketika ini.

Selain daripada itu dengan adanya skim pinjman ini, Kerajaan tidak perlu lagi menyediakan perumahan negara yang banyak. Para ahli TAP boleh sahaja membeli rumah mereka dipasaran terbuka. Jadinya isu rumah damit, teres dan sebagainya tidak akan menjadi sungutan kepada sebilangan rakyat dan penduduk negara ini. Kerajaan tidak perlu lagi menjamin pulangan 3 peratus setiap tahun ataupun menyediakan insentif B$25,000. Mudahkan?!!!

Ataupun, Kerajaan boleh memberikan B$1 juta setiap rakyat dan penduduk sepertimana yang pernah dicoretkan sebelum ini. Sila rujuk sini.

Sesungguhnya Kerajaan tidak perlu khuatir jika kiranya skim-skim yang dianjurkan ini akan membawa beban kewangan kepada negara. Kenapa? Kerana Negara Brunei Darussalam adalah sebuah negara monetari berdaulat. Negara mempunyai kemampuan untuk menyediakan peruntukan yang diperlukan dengan hanya mengetik jari sahaja! Tak perlu tunggu hasil jualan minyak dan gas.

Renung-renungkanlah..........